MARXA PEL CLIMA

Marxa mundial pel clima

“Nos adentramos en un terreno climático desconocido”. És el que han dit aquesta setmana dos dels organismes meteorològics internacionals més importants.  L’acumulació de gasos d’efecte hivernacle  a l’atmòsfera ha cresçut fins a  nivells històrics, el que tendrà conseqüències imprevisibles pel futur climàtic del planeta. És el que han alertat l’Organizació Meteorològica Mundial i l’Oficina Meteorològica britànica.

Ha nascut una revista!

Aquesta revista vol facilitar l’adquisició d’una cultura que ens permetI entendre el món actual i així poder participar en la presa de decisions de manera coherent i raonada. Comentarem els temes d’actualitat relacionats amb el nostre centre educatiu, l’IES Emili Darder i també aquelles notícies que siguin rellevants a nivell nacional, internacional i que ens[…]