Poster (1)

Com ens desplaçam?

A nivell mundial, en la majoria de les ciutats on hi ha suficients dades per comparar la situació avui amb anys anteriors, la contaminació atmosfèrica està augmentant. Molts factors contribueixen a aquest increment,  incloent la dependència de combustibles fòssils.  Aproximadament el 80% de la contaminació atmosferica a Espanya està causada pel tràfic rodat.  Al I’ES[…]